Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Classification of buried land mines using 3D templates on GPR data sequences.

Classification of buried land mines using 3D templates on GPR data sequences. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01683-310)
Nyckelord klassificering, mina, GPR, datafusion, sekvens, 3D mall, filter, classification, mine, data fusion, sequense, 3D template, E3750, 77
Sammanfattning En serie experiment har utförts med användning av en markpenetrerande radar (GPR). Avsikten var att klassificera antipersonella minor (AP) och antitankminor (AT), här ersatta med minlika objekt begravda i sand. Två olika typer av radarvågor, pulsad våg och stegad frekvensvåg, har genererats via antenner av två olika konstruktioner. Klassifikationen har baserats på 3-dimensionella mallar utskurna ur datavolymer omkring kända objekt. Olika modifikationer av dessa mallar har matchats genom s.k. normaliserad korrelation mot datavolymer ifrån hela mätområdet. Beroende på sandens fuktighet (kontrasthöjande egenskap) har objekten känts igen i olika grad. För AP minor krävdes viss fuktighet, medan det för AT minor räckte med torr sand.
Abstract A series of experiments have been carried out using a ground penetrating radar (GPR) in order to detect and classify anti-tank (AT) and anti-personnel (AP) mine like objects buried in sand. Two different antennas were operated with pulsed or stepped frequency radar emitter. The classification method is based on 3D templates extracted from data regions known to contain prototype mines. Various modifications of these templates were matched to full data volumes using normalised correlation. Depending on sand moisture, successful recognition was achieved for both AT mines (dry sand sufficient) and AP mines (wet sand).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182