Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laser beam steering - Final report.

Laser beam steering - Final report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöqvist L, D´have K, Hård S, Matuszczyk T, Rudquist P, Walles S
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-24
Rapportnummer: (FOA-R--00-01684-408)
Nyckelord laser, strålstyrning, vätskekristall, SLM, fotonik, beam steering, liquid crystal, spatial light modulator, photonics, E3709, 32
Sammanfattning Icke-mekanisk styrning av laserstrålar med nya tekniska koncept är av stort intresse i flera framtida militära lasersystem. Ljusmodulatorer (SLM:er) erbjuder nya metoder att styra en laserstråle. En SLM består av en pixelstruktur vilken påverkar det infallande ljusets egenskaper. Hög peknoggrannhet, liten vikt och volym, inga mekaniska delar, låg effektförbrukning och direktpekning är några egenskaper hos tekniken. Andra möjligheter att kontrollera laserstrålen är t.ex. generering av multipla strålar, fokusering/defokusering och vågfrontskorrigering. Av speciellt intresse är SLM-komponenter baserade på vätskekristallteknik som t.ex. ferroelektriska vätskekristaller. Strålstyrning kan åstadkommas genom att modulera laserstrålen med ett fasgitter. Den här rapporten summerar resultaten från ett laserstrålstyrningsprojekt där ferroelektriska SLM:er användes för att styra strålen. Huvudsyftet med projektet var att studera icke-mekanisk strålstyrning, identifiera militära tillämpningar samt specificera tekniska krav, karakterisera och välja vätskekristallmaterial och slutligen bygga en 1D strålstyrningskomponent med tillhörande drivelektronik. Strålstyraren består av två 1D SLM:er som är fyllda med ett FLC-material som har stor "tilt"-vinkel vilket resulterar i små effektförluster. SLM:erna avbildades på varandra med koherent avbildning för att erhålla fyra binära nivåer vid fasmodulering. Strålstyraren har preliminärt utvärderats och resultaten presenteras i den här rapporten.
Abstract Non-mechanical laser beam steering using new component technologies is of great interest in several forthcoming military laser systems. Spatial light modulators (SLMs) offer new capabilities to control the laser beam. The SLM consists of a pixelated structure which affects the properties of the incident light. High pointing accuracy, small volume and weight, no mechanical parts, low power consumption and random access pointing are features of this technique. Additional abilities to control the laser beam, such as e.g. multiple beam generation, focusing/defocusing and wavefront corrections, can be obtained. Of particular interest are SLM components based on liquid crystal materials such as ferroelectric liquid crystals (FLC´s). Beam steering can be accomplished by imposing a phase modulation of the wavefront in the form of a phase grating. This report summarises the results in a laser beam steering project where a FLC SLM configuration was used to steer the beam. The main purpose of the project was to study non-mechanical beam steering, identify different military applications, specify technical requirements, characterise and choose suitable LC materials and finally fabricate a 1D beam steerer with corresponding drive electronics. The beam steerer consisted of two 1D SLMs using a high tilt angle FLC material providing low power losses. The two SLMs were cascaded in terms of coherent imaging to obtain four binary phase levels. The beam steerer was preliminarily evaluated and the results are presented in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182