Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integration ACSL - OPTSIM

Integration ACSL - OPTSIM Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01689-616)
Nyckelord ACSL, OPTSIM, E7015, E7014, 74
Sammanfattning Vid institutionen för telekrigvärdering finns flera simuleringsmiljöer som används vid duellsimuleringar. Två av dessa är ACSL och OPTSIM. ACSL används inom projektet Teknisk hotsystemanalys för värdering av hotrobotsystem samt OPTSIM inom projektet Stridstekniska systemdueller för värdering av optroniska sensor- och motmedelssystem. Denna rapport beskriver två metoder på hur ACSL och OPTSIM kan knytas samman i en gemensam simuleringsmiljö som medger förbättrade värderingsmöjligheter vid duellsimuleringar.
Abstract At the Department of Electronic Warfare Assessments at FOA, there are several simulation environments. Two of those are ACSL and OPTSIM, which are used to simulate system duels. ACSL is used in the project Technical Threat System Analysis to analyse threat systems, while OPTSIM is used in the project Technical System Duels in order to analyse electro-optical sensor and countermeasure systems. This report describes two methods which coordinate the simulation environments ACSL and OPTSIM in order to permit improved validation possibilities of duel simulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182