Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den innersta kretsen: Det ryska Säkerhetsrådets inflytande.

Den innersta kretsen: Det ryska Säkerhetsrådets inflytande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vendil Carolina
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01701-170)
Nyckelord Ryssland, beslutsfattande, säkerhetspolitik, Putin, Jeltsin, Russia, decision-making, security policy, Yeltsin, 13
Sammanfattning Kort efter att Vladimir Putin tillträdde som Rysslands president stod det klart att Säkerhetsrådets roll i rysk säkerhetspolitik skulle öka markant. Såväl utrikes- som försvarspolitik formuleras främst i Säkerhetsrådet vars sekreterare, Sergej Ivanov, har givits en mycket framskjuten position. En genomgång av Säkerhetsrådets roll under det decennium som det har existerat ger vid handen att så långt ifrån alltid varit fallet. Säkerhetsrådets inflytande har varit beroende av vilken roll presidenten har velat tilldela det. Det inflytande som Säkerhetsrådets sekreterare åtnjuter hos presidenten har också varit en god indikator på vilket inflytande som Säkerhetsrådet haft i rysk politik. Säkerhetsrådet består av tre delar: (a) dess medlemmar och deras sammanträden (b) dess apparat, som bereder ärenden och inhämtar information (e) dess interdepartementala kommissioner, i vilka representanter för ministerier och statliga myndigheter ingår. Den jämförelse som ofta gjorts mellan det ryska Säkerhetsrådet och den sovjetiska Politbyrån leder fel. Mer givande är att jämföra Säkerhetsrådet med dess amerikanska motsvarighet, National Security Council (NSC). Inte minst är bägge säkerhetsrådens inflytande helt beroende av presidenten.
Abstract Shortly after Viadimir Putin had taken office as president of the Russian Federation, it became clear that the Russian Security Council was to play a significantly more important role in Russian se curity policy. Both foreign policy and defence policy have been formulated primarily in the Security Council. The secretary of the Security Council, Sergei Ivanov, has been given a prominent position in decision-making. An examination of the role of the Security Council during its decade of existence, reveals that this was not always the case. The influence of the Security Council has varied according to which role the president has accorded to it. A good indicator of the influence of the Security Council in Russian politics has been the influence that its secretary enjoys with the president. The Security Council is a three-dimensional institution consisting of (a) the council and its members (b) its apparatus or staff, which prepares council meetings and collects information (c) its interclepartemental commissions, which consist of representatives from ministries and government institutions. The often-made comparison between the Russian Security Council and the Soviet Politbureau is misleading. It is more rewarding to compare the Russian Security Council with its American counterpart, the National Security Council (NSC) ~ not least since both security councils are highly dependent on the president.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182