Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of active sonar array data using high resolution methods.

Analysis of active sonar array data using high resolution methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wärnelid Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01706-409)
Nyckelord Högupplösande, aktiv sonar, array, signalbehandling, bäring, estimering, high-resolution, active sonar, srray signal processing, bearing, estimation, 64
Sammanfattning I denna rapport studeras tillämpningar av några högupplösande metoder för bäringsbestämning på verkliga data från en aktiv sonar array. Konventionell lobbildning har jämförts med MUSIC, MVDR och DML på data genererade av ett rörligt mål och två fasta bruskällor. Effekterna av en datareducerande beamspace transform på de nämnda metoderna har bedömts och visar att endast små försämringar av resultatet fås. Simulerade data har genererats för att bedöma vilken separation som krävs för att respektive metod ska kunna åtskilja två mål. Överlägset bäst av metoderna på denna tillämpning, dvs med simulerade data, är DML. Vid målföljning baserat på verkliga data från ett rörligt mål fås ett bättre resultat med de högupplösande metoderna än med konventionell lobbildning. Avståndsupplösning med konventionell matchad filtrering gav en mycket klar identifiering av målet förutom när det befann sig, i anslutning till någon av bruskällorna. Analys för upptäckt av flervägsutbredning via ytreflex för signalen har utförts. På grund av att djupet för både källa och mål varit litet har tidsskillnaden mellan de två olika gångvägarna varit för liten i förhållande till tidsupplösningens och ger därför ingen ytterligare information. Rapporten är ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Abstract This report studies the application of some methods for high-resolution bearing estimation on real data from an active sonar array. Conventional beamforming is compared with MUSIC, MVDR and DML on data generated by one moving target and two stationary noise sources. The results of a data reducing beamspace-transform has been estimated indicating almost as good resolution as with non-reduced data. Simulated data has been generated to estimate the resolution-critical separation for two targets. The DML technique is superior in this simulated data application. The high-resolution methods give better result in tracking one single target than conventional beamforming. Range resolution by conventional matched filtering gave a very clear identification of the target as long, as it is not close to either of the noise sources. Analysis for prediction of multipath propagation via surface interaction has been performed showing that due to the shallow depths of the sonar and the target the time differences are too small for separating, the two incoming signals in the time domain. The report is a Master of Science Thesis at the Royal Institute of Technology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182