Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radiokanalen - omvärldsbevakning år 2000.

Radiokanalen - omvärldsbevakning år 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundborg Bengt, Asp Börje, Eriksson Gunnar, Holm Peter, Löfsved Elisabeth, Rundgren Marcus
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01711-504)
Nyckelord Radiokanal, kanalmodell, vågutbredning, radio channel, channel modelling, wave propagation, E7029, 72
Sammanfattning Rapporten redovisar den litteraturbevakning som genomförts inom projekt Radiokanalen under året. Rapporten inleds med en omfattande genomgång av historiken bakom utvecklingen av parabolisk ekvationsteknik (PE) för vågutbredningsberäkningar. Några nya arbeten inom PE-området och inom andra områden av vågutbredningsberäkningar behandlas också. Vidare presenteras några intressanta kanalmodeller med tester av mjukvara i ett par fall. Slutligen presenteras arbeten om nya kanalsonderingsutrustningar med intressanta prestanda. Rapporten innehåller inga detaljerade slutsatser eller rekommendationer för konkreta projektsatsningar, vi har i stället valt att ge dessa i andra sammanhang. Projektet Radiokanalen startades i januari 2000 och rymmer en av basverksamheterna vid institutionen för informationsöverföring. De två huvudaktiviteterna inom projektet har under året varit vågutbredning och kanalmodeller. Förutom den direkta resultatavtappningen till Försvarsmakten svarar projektet även för kompetensuppbyggnad och omvärldsbevakning på området. Dessa bägge aktiviteter utgör en mycket viktig del av projektarbetet för att säkerställa att kompetensen finns tillgänglig för försvaret även på längre sikt. Litteraturstudien är en oundgänglig del i kompetensuppbyggnaden och i arbetet med planeringen av den framtida projektinriktningen. Avsikten är att redovisning av den internationella utvecklingen på området ska ske årligen framöver.
Abstract The report contains a general literature survey performed this year within the Radio Channel project. The report starts out with a review of the development of the parabolic equation technique (PE) for wave propagation calculations. Some new works are also presented dealing with PE techniques as well as other techniques for wave propagation calculations. Further, some interesting radio channel models are discussed, in two cases also with tests of model software. Finally, a few papers are presented on new channel sounding equipments with interesting capabilities. Detailed conclusions and recommendations for future project activities are presented elsewhere. The Radio Channel project started in January 2000 and is one of the basic fields of work at the Department of Communication Systems. The project this year has had two major branches of activities; wave propagation and channel models. Apart from the direct result production for the Armed Forces the project has a wider responsibility to monitor the international development in the area and to maintain and build the competence within the organisation. These two activities are very important parts of the project to ensure that the know-how is available for Defence needs also in the long term. The literature studies also are an indispensable part in the development of the project plans. In the future, this kind of survey of the international development in the field will be made annually.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182