Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

I/ITSEC 2000, Orlando 27-30 November 2000.

I/ITSEC 2000, Orlando 27-30 November 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thorstensson Mirko, Jenvald Johan, Rejnus Lars, Roxström Git, Danielsson Björn
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01712-202)
Nyckelord M&S, HLA, ADL, WMD, DoD funded research, E7748, 76, 42, 16
Sammanfattning Detta är en reserapport från Interservice/Industry Training, Simulation & Education Conference, I/ITSEC 2000 som gick av stapeln 27-30 november, 2000, i Orlando, Florida. Försvarsmaktens högkvarter sände en grupp på fem personer med olika bakgrund för att observera konferensen och vi har skrivit denna rapport. Tack vare våra olika bakgrunder kunde vi fokusera olika delar av konferensen och diskutera våra iakttagelser i gruppen. Vi anser att detta är en framgångsrik metod för att bevaka det omfattande materialet på I/ITSEC. I/ITSEC är en av de ledande konferenserna inom modellering och simulering (M&S) för träning och utbildning och ett bra forum för att ta del av trender och forskningsresultat inom området. En stor del av den forskning som finansieras av USAs försvarsdepartement presenteras vid I/ITSEC och en mängd företag som producerar tränings- och utbildningshjälpmedel ställer ut sina produkter. Vi föreslår att försvarsmakten även fortsättningsvis sänder en kvalificerad grupp av observatörer till I/ITSEC för att hålla nära kontakt med det övergripande området M&S. Vi anser även att en liten grupp individer med olika profession är en framgångsrik kombination för att bevaka denna stora konferens. I/ITSEC 2000 bestod av föreläsningar, särskilda tillställningar, sex parallella sessioner med presentationer av forskningsresultat samt en mässhall med utställare. Vi deltog i olika utsträckning i de olika delarna av konferensen och försökte iaktta trender inom olika områden. Vi prioriterade växande områden som avancerad distribuerad utbildning (ADL) samt resultat och erfarenheter från stora simuleringsbaserade övningar där ramverket High Level Architecture (HLA) utnyttjats. Denna rapport innehåller korta beskrivningar av våra observationer samt rekommendationer för framtida agerande.
Abstract This paper is a travel report from the Interservice/Industry Training, Simulation & Education Conference, I/ITSEC 2000, November 27-30, 2000, Orlando, Florida. The Swedish Armed Forces Headquarters sent a group of five persons to observe the conference, the authors of this report. This group consisted of persons with different professions, therefore we could focus different parts of the conference and discuss our findings in the group. We think this was a very forthcoming strategy for covering the substantial material in I/ITSEC. I/ITSEC is one of the leading conferences in M&S for training and education and is a good forum for grasping market trends as well as research results. A great deal of US DoD funded research in the area of M&S for training and education is presented at I/ITSEC and a large amount of the industry producing training and education devices is represented. We suggest that the Swedish Armed Forces Headquarters keep sending a qualified group of observers to I/ITSEC for keeping close contact with the overall subject of M&S. We also believe that a small group of individuals with different professions is a fruitful combination for covering this large conference. I/ITSEC 2000 consisted of tutorials, special events, six parallel paper sessions and an exhibition of different actors in the market of simulation, training and education. We participated to different extent in the different parts of I/ITSEC and tried to see the trends in various fields. We emphasized potentially growing areas like Advanced Distributed Learning (ADL) and how progress is made in conducting simulation based exercises using the High Level Architecture (HLA). This report includes short summaries of observations and current trends as well as our recommendations for future actions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182