Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med en flytneutral elektromagnetisk boj.

Försök med en flytneutral elektromagnetisk boj. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Crona Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01713-409)
Nyckelord boj, flytneutral, elektroder, fluxgate, magnetometer, ELF, buoy, neutrally buoyant, electrodes, 65
Sammanfattning Resultat redovisas från försök med en flytneutral boj utförda i en norsk fjord under ett sammarbete med Norge och Kanada. Bojen flöt i gränsskiktet mellan färskvattnet överst och det tyngre, saltare vattnet längre ner och var försedd med elektriska och magnetiska sensorer. Bakgrundsbrusnivån var låg utom vid bojens egenfrekvens kring 0.2 Hz. Kraftiga ytvågor kunde sätta bojen i gungning. Magnetometern användes främst för att registrera bojens rörelser och orientering. En sändare släpades efter en båt i ~sarnband med vågutbredningsförsök i fjorden. En jämförelse mellan ett svenskt elektrodsensorsystem med kolfibersensorer och ett motsvarande kanadensiskt system med silver/silverklorid-sensorer visade ingen skillnad i funktion och känslighet.
Abstract Results are shown from trials with a neutrally buoyant underwater buoy performed in a Norwegian fjord in collaboration with Norway and Canada. The buoy was floating at the interface between the fresh water above and the heavier salt water below and was equipped with electric and magnetic sensors. The background noise level was low except at the eigenfrequency of the buoy at around 0.2 Hz. Strong surface waves could set it in motion. The magnetometer was used to monitor the movements and the orientation of the buoy. A source was pulled after a boat to measure the electromagnetic wave propagation in the fjord. A comparison between a Swedish sensor system with carbon fibre sensors and a corresponding Canadian system with silver/silverchloride sensors led to the conclusion that the two systems had no significant difference in function and sensitivity. - P

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182