Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Plattformsbaserad datafusionsnod - delrapport 1.

Plattformsbaserad datafusionsnod - delrapport 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömberg Dan, Hörling Pontus, Lantz Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01716-706)
Nyckelord datafusion, målföljning, sensorstyrning, dataassociation, flerfunktionssensorer, stridsflygplansförare, data fusion, target tracking, sensor management, data association, multi function sensors, combat aircraft operators, E7022, 77
Sammanfattning Informationen flödar från sensorer till operatörer via datafusionsprocesser. Dessa utgörs av olika bearbetningar inklusive multisensorfusion, målföljning, situationsanalys, hotutvärdering, presentation och styrande återmatning. Var och en av dessa är komplex och brukar studeras separat, men sådan separering omöjliggör studier och analyser där metoder från flera datafusionsnivåer och -arkitekturer samverkar. Verktyg för studier av helhetseffekter av olika datafusionsprocesser har saknats. Denna rapport redovisar status i ett pågående arbete som utförs för att förbättra denna situation. Arbetet har målsättningen att konstruera en plattform för studier av metoder och verktyg inom datafusionsområdet, en verktygsplattform (alt. Datafusionstest-bänk, Eng: Data Fusion Test Bed) för en datafusionsnod, i ett nät av sensorer, användare och plattformar. Den operatör som hittills har varit styrande i konstruktionsarbetet är flygföraren, men i alla designval har sådan generalitet valts som gör det möjligt att tillämpa plattformen också på andra typer av operatörer, till exempel operatörer av andra typer av farkoster. Andra styrande faktorer i konstruktionsarbetet har varit användningen av flerfunktionssensorer, strävan efter stor effektivitet i sensorstyrproblematiken samt generalitet på nivå 1 i datafusionen, multisensorintegrationen. Det som återstår är bland annat datafusionsprocesser på högre nivåer samt förfining av sensorstyrningen. Arbetet beräknas ta ytterligare flera år att slutföra. Rapporten redovisar nuläget i december 2000.
Abstract The information flows from sensors to operators via data fusion processes. These include processes for multiple sensor fusion, multiple target tracking, situation analyses, threat evaluation, presentation and feedback control. Each one of these is complex and is usually studied separately, but such separation does not allow studies and analyses where methods from multiple sensors, platforms, data fusion levels and architectures cooperate. Tools for studies of the combined effects of different data fusion processes have been rare. This report accounts the status in an ongoing work which has been undertaken in order to improve this situation. Although the work has been started with a specific kind of operator in mind, the work has as its goal to design a platform for studies of methods, architectures and tools in the general data fusion area, a Data Fusion Test Bed, for a data fusion node in a network of sensors, operators and platforms. The kind of operator which has been in mind so far in the design work is the single seated combat aircraft operator, but in all design choices a general design has been chosen so that it shall be possible to use the data fusion platform also on other types of operators, for example operators of other kinds of vehicles. Other controlling factors in the design work done so far have been the use of multiple function sensors, sensor effectiveness in the sensor management sense and generality on level one of the data fusion steps, the multiple sensor integration. Important remaining factors include methods for high level data fusion and a more precise elaboration of the sensor management area. The work is expected to proceed further in the coming years. The report is an account of the status in December year 2000.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182