Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribuerad störsystemstyrning - förberedande studie.

Distribuerad störsystemstyrning - förberedande studie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Jens, Erkstam Magnus, Gezelius Jan, Kalian Janne, Karlsson Peter, Montelius Fredrik, Petersson Ola
Ort: Linköping
Sidor: 194
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01722-616)
Nyckelord nätverk, TCP/IP, distribuerat kommunikationssystem, PUM, network, distributed communication system, E70170, 75
Sammanfattning Under hösten år 1999 och våren år 2000 genomförde en grupp studenter vid Linköpings Tekniska Högskola en projektkurs där FOA hade gett gruppen en uppgift att lösa. Projektkursen "Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv" (PUM) syftar bland annat till att ge kunskap om hur ett större programvaruprojekt genomförs. Uppgiften som gruppen fick var att konstruera ett flexibelt och distribuerat ledningssystem avsett för störsystem. Resultatet av arbetet är ett mjukvarubaserat kommunikationssystem som hanterar ett flertal klienter utan att en överordnad server existerar. Systemet är implementerat i Java med TCP/IP som tekniskt protokoll för kommunikation mellan klienterna. Utvecklingen av systemet har skett med stark uppdelning i olika lager; kommunikation, motor, regler och användargränssnitt. Detta gör att man kan ersätta och utveckla enskilda lager med hjälp av de väl definierade gränssnitten. Denna rapport är en sammanställning av den slutdokumentation som gruppen producerat; kravspecifikation, designspecifikation, teknisk dokumentation samt användarhandledning.
Abstract During the autumn 1999 and the spring 2000 a group of students at the Linköping Institute of Technology carried out a project course in which FOA had given the group a task to solve. The object of the project course, "Software project in a comprehensive view" (Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv - PUM), is primarily to acquire knowledge of how to realize a larger software project. The group was given the task to construct a flexible and distributed management system intended to use in jamming systems. The result is a software based communications system that manages several clients without the existence of a dedicated server. The system is implemented in Java and uses TCP/IP as the technical communication protocol between the clients. The development of the system has been strictly divided into separate layers; communication, engine, rules and user interface. This makes it possible to substitute and develop specific layers using the well-defined interfaces. This report is a compilation of the final documentation that the group has produced; requirement specifications, design specifications, technical documentation and the users guide.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182