Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A "Least mean square" method for PDEs applied to the neutron diffusion approximation.

A Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Widlund Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 7
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01724-861)
Nyckelord Neutron, PDE, fissil, nukleär, diffusion, neutron, PDE, nuclear, diffusion, 66
Sammanfattning Variabelseparation är ofta en kraftfull metod att lösa en PDE, men som inte alltid fungerar. T.ex. har neutrondiffusionsekvationen lösningar som är separerade i tid- och rums ko-ordinaterna, om parametrarna är tidsoberoende. En metod föreslås här för att på bästa sätt anpassa denna typ av lösning även till det fall då vanlig variabelseparation inte är möjlig.
Abstract The method of variable separation is often a powerful tool to solve PDEs. However it is not always possible. Studying the neutron diffusion equation as an example, there are solutions separated in the time variable and the space co-ordinates if the parameters are independent of time. A method is suggested how this type of solution could best be fit to the case where variable separation is not possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182