Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Två metoder att behandla grupptvärsnitt.

Två metoder att behandla grupptvärsnitt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordström Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01725-861)
Nyckelord Neutrontransport, tvärsnitt, grupptvärsnitt, Legendre moment, fönsterfunktion, Fourieanalys, neutron transport, cross-sections, group cross-sections, Legendre moments, window function, Fourier analysis, 66
Sammanfattning Det kan vara icke-trivialt att använda tvärsnittsdata, som har tagits från tvärsnittsbibliotek, i en datorkod. I denna rapport har två metoder för att behandla spridningstvärsnittsdata, som är lagrade som . "equi probable cosines bins", utarbetats. Den första metoden bestämmer på ett enkelt sätt Legendremoment av spridningstvärsnittet. För starkt anisotropa spridningar kan dock denna metod leda till att spridningstvärsnittet blir negativt i vissa riktningar. Detta kan leda till negativa neutronflöden vilket är oacceptabelt. Den andra metoden, som är baserad på ett utsmetningsförfarande, löser i allmänhet de problem som finns i den första metoden. Det finns potentiella problem även med denna metod, som beror på att man i beräkningssammanhang är tvungen att trunkera Legendreutvecklingenen av spridningstvärsnitten. Dessa problem bedöms dock för praktiska tillämpningar vara små.
Abstract It is non-trivial to use group cross-section data, that has been taken from a cross-section library, directly in a computer code. In this document two different methods to process data stored as equi probable cosines bins have been developed. The first method determines the Legendre moments of the scattering cross-section in a simple way. In some cases, however, it may lead to a negative cross-section in some directions. This usually happens when the scattering is highly anisotropic. One consequence of that is that the neutron flux may be negative, which is unacceptable. The second method is based on a smoothing technique using a window function. In general this method solves the problems that is inherent in the first method. There is a potential problem with this method caused by the truncation of a Legendre expansion of the window function. However, for many practical cases the errors made are expected to be small.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182