Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av tryckfältet kring en undervattensfarkost med en randintegralmetod.

Beräkning av tryckfältet kring en undervattensfarkost med en randintegralmetod. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helte Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01726-313)
Nyckelord Tryckfält, ytvågor, undervattensfarkost, Greensfunktion, randintegralmetod, pressure field, surface waves, underwater vehicle, Green´s function, boundary integral method
Sammanfattning Tryckkänsliga sjöminor reagerar på det undertryck som skapas av ett passerande fartyg. För att utforma utlösningskriterier för en sjömina är det viktigt att kunna beräkna hur undertrycket på bottenytan varierar med fartygets form, hastighet och bottendjup. I denna rapport redovisas en randintegralmetod för att beräkna tryck- och hastighetsfältet kring ett fartyg som färdas på öppet och stilla vatten. Metoden utnyttjar den linjäriserade Greensfunktionen för ytvågor och förutsätter att flödet kan anses vara inkompressibelt och virvelfritt. Dessa förutsättningar kan anses vara uppfyllda för en undervattensfarkost med låg hastighet. Som en illustration till metoden presenteras en beräkning av tryckfältet och vågmönstret genererat av en sfär som färdas strax under vattenytan.
Abstract Pressure sensitive sea mines reacts on the depression generated by a passing vessel. To design trigger criterions for a sea mine it´s important to be able to calculate how the depression depends on the vessel hull and speed and the sea depth. In this report we presents a boundary integral method to calculate the pressure- and velocity field around a vessel advancing on calm open water. The method utilize the linearized free-surface Gree´s function which assumes the flow is incompressible and irrotational. This assumption should be valid for a underwater vehicle at slow speed. To illustrate the method we presents calculation on the pressure field and wave pattern for a sphere advancing just below the water surface.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182