Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kemisk omvandling av FOX-7. 1. Reaktion mellan FOX-7 och aminer.

Kemisk omvandling av FOX-7. 1. Reaktion mellan FOX-7 och aminer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bellamy Anthony
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01727-310)
Nyckelord FOX-7, energetiska polymerer, nukleofil substitution, FOX-7, energietic polymeres, nucleophilic substitution
Sammanfattning FOX-7 reaktioner med olika aminer har studerats. FOX-7 reagerar med enkla primär och sekundära monoaminer och ger därvid N-alkyl-1,1-diamino-2,2-dinitroeten och t.o.m. N,N´dialkyl-1,1-diamino-2,2-dinitroeten. Då FOX-7 reagerades med av-diaminer bildades huvudsakligen cykliska derivat. Försök att reagera FOX-7 med polymeriska polyaminer undersöktes men gav ingen isolerbar produkt.
Abstract The reaction of FOX-7 with different amines has been studied. FOX-7 reacts with simple primary and secondary amines thereby producing N-alkyl-l,l-diamino-2,2-dinitroethene and even N,N´-dialkyl- 1, 1 -diamino-2,2-dinitroethene. When FOX-7 was reacted with av-diamines cyclic derivatives where mainly formed. Attempts where made to react FOX-7 with polymeric polyamines but no new products could be isolated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182