Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sprängprov med röjladdning mot sjunkbomb.

Sprängprov med röjladdning mot sjunkbomb. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ström Paul, Karlsson Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-28
Rapportnummer: (FOA-R--00-01729-313)
Nyckelord Röjladdning, sjömina, disposal charge, sea-mine
Sammanfattning Ett sprängförsök och en beräkning har genomförts i avsikt att utreda möjligheten att röja en sjömina med hjälp av en RSV-laddning typ OXA där sjöminan är nedgrävd eller har sjunkit ner i sjöbotten. OXA är en röjladdning, som normalt används för röjning av ej frilagd, oexploderad, kraterbildande ammunition. Försök och beräkningar har visat att det är möjligt att använda denna typ av röjladdning för röjning av en sjömina med stålhölje innehållande sprängämnet trotyl, som ligger på ner till 2 m i sjöbotten. Beräkningar indikerar att avståndet genom sand kan ökas något mer. Det använda bottenmaterialet var sand av kvalite putssand.
Abstract A detonation test and a calculation has been carried out. The purpose was to investigate the possibility to dispose a sea mine using a shaped charge type OXA (unexploded ammunition). The mine was up to 2 meters down in the bottom material. The OXA charge is a disposal charge usually used for disposal of unexploded ammunition under ground on land. The conclusion from the test and the calculation is that it is possible to use this disposal charge to dispose a burried sea mine with a steel hull and a TNT-charge up to the distance of 2 m through the sea bed. Calculations indicate that the distance through sand can be increased a bot further. The bottom material was fine sand.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182