Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An FDTD method for ELFE propagation in seawater.

An FDTD method for ELFE propagation in seawater. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Abrahamsson Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01735-409)
Nyckelord ELFE, elektromagnetisk vågutbredning, finit differensmetod, stabilitet, implicit tidsstegning, FDTD, ELFE, finite-difference method, stability, implicit time stepping, 64
Sammanfattning Finita differensmetoden i tidsdomänen (FDTD) har varit den främsta beräkningsmetoden för elektromagnetiska problem allt sedan datorernas barndom. Det är dock först på senare tid som metoden har kommit till användning på elektromagnetiska strålkällor i elektriskt ledande medier såsom havsvatten. Extremt lågfrekvent elektromagnetisk (ELFE) vågutbredning är av stor betydelse i marin försvarsteknologi (mindetektion, signaturmodeller etc). Förekomsten av medier (luft, havsvatten, berggrund) med vitt skilda utbredningshastigheter medför svåra problem i den numeriska behandlingen. Denna rapport innehåller en utförlig beskrivning av dessa svårigheter och hur dessa kan bemästras. Huvudresultatet av detta arbete är en vidareutveckling av FDTD metoden, som innebär att det är fördelaktigt att använda en kombination av explicit och implicit tidsstegning. Detta utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med DERA UK, King´s College London och Uppsala universitet.
Abstract The finite-difference time-domain (FDTD) method has been the most prominent numerical method for electromagnetic problems since the beginning of the computer era. However, only recently it has been applied to electromagnetic radiation from sources in conductive media such as seawater. ELFE (extremely low frequency electromagnetic) propagation in marine environments is of great importance in undersea warfare technology (mine detection, signature models etc). The presence of media (air, seawater, seabed) with vastly different wave velocities leads to severe problems in the numerical treatment. This report contains a thorough description of these difficulties, and how they may be resolved. The main result of this work is a proposal on an improved FDTD technique, which implies that it is beneficial to use a combination of explicit and implicit time stepping. This development is carried out in collaboration with DERA UK, King´s College London and Uppsala University.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182