Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptive optics in laser countermeasures. An introduction.

Adaptive optics in laser countermeasures. An introduction. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöqvist Lars
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01736-612)
Nyckelord Adaptik, optik, laser, strålkontroll, SLM, vågfront, adaptive optics, beam control, wavefront, E3020, 32
Sammanfattning En viktig frågeställning för ett antisensorlasersystem är att optimera irradiansen på ett mål. Effekter som turbulens i atmosfären, plattformsvibrationer, laser- och optikinducerade aberrationer kommer att försämra laserstrålens kvalitet och systemets prestanda. Adaptiv optik erbjuder möjligheter att förbättra pek- och följnogrannheten samt öka irradiansen vid målet. Nya komponentteknologier som baseras på mikromekaniska speglar och ljusmodulatorer (SLM:er) uppvisar mycket lovande egenskaper för att användas i tillämpningar som utnyttjar adaptiv optik. Dessa nya komponenter har ett stort antal pixlar, liten volym och vikt, förbrukar lite effekt och har potential att bli billiga vid massframställning. Av speciellt intresse är det att utvärdera dessa komponenter för adaptiv optik i små antisensorlasersystem monterade på t.ex. ett taktisk stridsflygplan. Den här rapporten innehåller en kort introduktion till ämnet adaptiv optik med fokusering på tillämpningar som antisensorlaser. Potentialen för att använda nya tekniker för adaptiv optik baserad på mikromekaniska speglar och SLM:er diskuteras. Intressanta forskningsområden för framtida studier, både experimentella och modeller för systemprestanda, föreslås. Koncept för att använda adaptiv optik i olika antisensorlasersituationer har belysts.
Abstract One critical issue in a laser countermeasure system is to optimise the irradiance at the target. Effects such as atmospheric turbulence, platform vibrations, laser- and optics induced aberrations degrade the laser beam quality and the overall system performance. Adaptive optics provides a technique to partly overcome and reduce the negative effects of these phenomena. Implementation of adaptive optics in laser countermeasures improves pointing and tracking accuracy and increases the target irradiance. New technologies based on micromechanical mirrors and spatial light modulators show promising capabilities for application in adaptive optics. These new components have high number of actuators, small volume and weight, low power consumption and have potential to be produced at low-cost. Of particular interest is evaluation of these components as adaptive optics for small countermeasure systems on e.g. tactical aircraft platforms. This report gives a brief introduction to the subject of adaptive optics focusing on applications such as laser countermeasures. The potential of using new components based on micromechanical mirrors or spatial light modulators in adaptive optics is discussed. Interesting research areas for future studies, both experimental and system performance models, are pointed out. Concepts for adaptive optics in laser countermeasures are considered in more detail.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182