Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of hypergravity and anti-G-suit pressurization on inter- and intraregional ventilation inhomogeneity during tidal breathing.

Effects of hypergravity and anti-G-suit pressurization on inter- and intraregional ventilation inhomogeneity during tidal breathing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grönkvist Mikael, Bergsten Eddie, Eiken Ola, Kölegård Roger, Lindborg Bertil, Gustafsson Per
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01737-720)
Nyckelord gasblandning, gravitation, He, humancentrifug, SF6, Snill-analys, gravity, human centrifuge, Snill-analysis, ventilation distribution, E50212, 53
Sammanfattning Effekterna av ökad gravitationskraft i huvud-fot-riktning (+Gz) och trycksättning av en anti-G-dräkt på inter- och intraregional ventilationsfördelning/gasblandning under andning med normalstora andetag har genomförts i humancentrifugen på KI. Tolv friska män utförde s.k. "Multiple Breath Washout" av två inerta spårgaser (SF6 och He) vid +1, +2 och +3Gz med den nya svenska heltäckande anti-G-dräkten trycksatt till 0, 6 eller 12 kPa. Den normaliserade lutningen av alveolärplatån (phase III), andetag för andetag, från de utandade spårgaserna användes för bestämning av bidragen från inter- respektive intraregional ojämnhet till den totala ojämnheten i ventilationsfördelningen. Den totala ojämnheten i ventilationsfördelningen ökade med ökande +Gz. Den intraregionala ojämnheten gav det största bidraget till den totala ojämnheten, även om det interregionala bidraget också ökade med +Gz. Trycksättning av anti-G-dräkten medförde försämrad inter- och intraregional ventilationsfördelning vid +1 Gz, men markant förbättrad ventilationsfördelning vid +3Gz. Den intraregionala ojämnheten i ventilationsfördelning dominerar både vid normal och ökad Gz-belastning under andning med normalstora andetag. Ojämnheter i ventilationsfördelningen i lungorna minskar vid ökad Gz-belastning när kompression sker av benen och buken vid trycksättningen av anti-G-dräkten. Denna paradoxala förbättring beror troligen på att ventilationen förflyttas i apikal riktning till mer homogent ventilerade lungregioner till följd av luftvägsavstängningar i de basala luftvägarna.
Abstract The effects of increased gravity in the head-to-foot direction (+Gz) and anti-G-suit (AGS) pressurization on inter- and intraregional ventilation inhomogeneity during normal breathing were explored in 12 healthy male subjects. They performed multiple-breath washouts of SF6 and He at +1Gz, +2Gz or +3Gz in a human centrifuge, while wearing an AGS pressurized to 0,6 or 12 kPa. The normalized phase III slopes from the expired tracer gases were used to determine the contributions of inter- and intraregional inhomogeneity to overall ventilation inhomogeneity. Total inhomogeneity increased with increasing +Gz. Intraregional inhomogeneity was the major contributor to overall inhomogeneity in hypergravity, and showed a greater and more significant increase with gravity than interregional inhomogeneity. AGS pressurization produced impaired inter- and intraregional ventilation distribution in normogravity, but resulted in improved homogeneity in hypergravity. During tidal breathing intraregional ventilation inhomogeneity predominates both in normogravity and hypergravity. Inhomogeneity improves paradoxically in hypergravity when compressing the abdomen and the lower limbs, presumably because ventilation then moves in apical direction to more uniformly ventilated regions as a result of airway closures in the basilar lung spaces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182