Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A stable PE model for wave propagation in fluid-solid media.

A stable PE model for wave propagation in fluid-solid media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundström Arne
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-02
Rapportnummer: (FOA-R--00-01741-409)
Nyckelord Paraboliska vågekvationen, fluid-solid media, avståndsoberoende, energi-konserverande, randanpassade koordinater, optimalt referensvågtal, parabolic wave equation, fluid-solid media, range-dependent, energy-conserving, boundary-fitted coordinates, optimum reference wavenumber, 64
Sammanfattning Tidigare har en PE modell med namnet JEPE tagits fram, programmerats och testats för att beräkna ljudvågors utbredning i grunda vattenområden där vattendjup och bottenparametrar varierar med avståndet. Tillfredsställande resultat har erhållits för olika verkliga fall, och modellen har också använts vid inversmodellering, där man försöker finna olika bottenparametrars värden med utgångspunkt från uppmätta signaldata. Det visade sig snart att en utveckling av modellen var önskvärd, så att den också kunde behandla fall med en skiktad, elastisk botten. I denna rapport redovisas de viktigaste leden i framtagandet av en sådan modell, både för fall med en avståndsoberoende skiktning och för avståndsberoende fall. Den kod som sedan togs fram för denna modell fick heta JEPE-S och har beskrivits i en annan FOA rapport av Brodd Leif Andersson.
Abstract Previously, a fluid PE model called JEPE was designed, programmed and tested for numerical prediction of sound propagation in shallow water areas with range-dependent geometry and medium parameters. The results were quite satisfactory, and the model was used also for inverse problems, to estimate medium parameters from measured sound propagation data. Soon, an extension to cover situations with a layered, solid seabed was found desirable. In this report, the basic steps in the design of such a model are described, both for a range-independent stratification of the seabed and for the range-dependent case. The code produced for this model was called JEPE-S and is presented in a separate FOA report by Brodd Leif Andersson.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182