Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Properties of a 2-6 GHz tapered slot antenna array.

Properties of a 2-6 GHz tapered slot antenna array. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlegrim Börje, Gunnarsson Ronny, Pettersson Leif, Erickson Roland
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01742-616)
Nyckelord Gruppantenner, taperade slitselement, antenna arrays, antenna measurements, microwave antenna arrays, phased arrays, tapered slot arrays, E70212, 34
Sammanfattning Konstruktion och utvärdering av egenskaper för en gruppantenn 2-6 GHz redovisas. Gruppantennen består av två translaterade och samlokaliserade linjärpolariserade aperturer vardera bestående av 7x8 taperade slitselement. Huvudsyftet är att rapportera resultatet av en experimentell utvärdering av aperturens S-matris. Aktiva reflektionsfaktorn för antennelementen är typiskt bättre än -10 dB för utstyrning upp till minst 50 grader i tre utvärderade utstyrningsplan. Beräkningar av aperturens verkningsgrad visar att mer än 80 procent av inmatad effekt övergår i strålning för utstyrningar upp till minst 60 grader i E-, H, och ett av diagonalplanen. Verkningsgraden har även beräknats för tre subset av aktiva element. Vår utvärdering har inte påvisat några blinda fläckar i vare sig aktiv reflektionsfaktor eller elementgain. Vår uppfattning är att blinda fläckar endast uppträder då aperturen uppnår en viss storlek i förhållande till våglängden. Ytterligare undersökningar av antennelements komplexvärda strålningsegenskaper är viktiga speciellt då aperturer för circulär polarisation ska konstrueras.
Abstract The design and evaluation of properties of a 2-6 GHz dual polarised array consisting of two displaced co-located linear polarised arrays, each consisting of 7x8 tapered slot elements, are reported. The main focus is on experimental evaluation of the S-matrix of this array. The active reflection coefficients of the elements in this array are typically below -10dB for scanangles up to at least 50 degrees in three evaluated measurement planes. Efficiency computations revealed that more than 80 percent of the power is radiated for scan angles up to at least 60 degrees in the E-plane, H-plane, and one of the diagonal planes for frequencies above 2.5 GHz. The efficiency has also been calculated for subsets of the array. Our evaluation of the active reflection coefficient, as calculated from measured couplings, in the dual-polarised array consisting of two displaced, co-located, linear-polarised array didn´t show blind spots. Nor have we experimentally detected blind dips in the element gain. Our view is that the blind spots only seem to appear if the antenna array is large enough, in terms of wavelengths. Further investigations of active element patterns (i.e. complex valued radiation properties) are essential, especially if circular polarisation is of interest.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182