Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Overview of adiabatic shearing.

Overview of adiabatic shearing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Annika, Petersson Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01743-310)
Nyckelord Adiabatisk skjuvning, adiabatic shear
Sammanfattning Fenomenet adiabatisk skjuvning har studeras under ett stort antal år eftersom det spelar en viktig roll i en mängd dynamiska processer, t.ex. fragmentering, erosion, penetration av pansar och höghastighetsbearbetning. I denna rapport presenteras en översikt över teorin för bildandet av adiabatiska skjuvband funnen i ett antal skrifter rörande området. Ett adiabatiskt skjuvband är en lokaliserad skjuvning som vanligen anses förekomma då en plastisk instabilitet uppstår till följd av termiskt mjuknande vid en adiabatisk eller kvasiadiabatisk plastisk deformation. De huvudsakliga slutsatserna i denna rapport är att i stort sett vilket material som helst kan uppvisa skjuvband, förutsatt att deformationshärdningen hålls tillbaka i tillräckligt hög grad, och att modellering av skjuvband är i det närmaste omöjlig p.g.a. den ickelinjära termomekaniska kopplingen mellan de styrande ekvationerna och ickelinjäriteten hos de vanligaste konstitutiva ekvationerna. Det bästa tillvägagångssättet att studera fenomenet verkar därför vara en kombination av experimentella, analytiska och numeriska metoder.
Abstract Adiabatic shear has been the subject of study for many years mainly because it plays an important role in a number of dynamic phenomena, e.g. fragmentation, erosion, armour penetration and high speed machining. In this report an overview of the theory of adiabatic shear banding as found in a number of papers on the subject is presented. An adiabatic shear band is a strain-localisation phenomenon generally attributed to a plastic instability arising from thermal softening during adiabatic or quasi-adiabatic plastic deformation. The main conclusions of this overview are; that virtually any material can exhibit shear band formation if the work hardening is appropriately depressed, and that modelling of shear banding is near impossible due to the non-linear thermomechanical coupling of the governing equations and the non-linearity of commonly used constitutive equations. To study this phenomenon the best approach thus seems to be to combine experimental, analytical and numerical techniques.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182