Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SEM 2000; Scanning Electron Microscopy - Imaging and Microanalysis.

SEM 2000; Scanning Electron Microscopy - Imaging and Microanalysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Petersson Jenny, Pettersson Annika
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01744-310)
Nyckelord SEM, EDS, WDS, 23
Sammanfattning Titeln syftar på en tredagarskurs i SEM som hölls 17-19 oktober 2000 och arrangerades av "Mikroskopi och mikroanalys"-gruppen på Experimentell Fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Innehållet var en blandning av föreläsningar ledda av företrädare för "industri" och universitet, samt demonstrationer av instrument medtagna av tillverkare. I kursen deltog ett femtiotal personer från olika företag och ett tjugotal representanter för olika tillverkare av mikroskop och analysutrustning, samt ett par föreläsare från olika universitet. En sammanfattning av de föredrag som hölls presenteras i denna rapport.
Abstract The title of this report is also the title of a three-day SEM course held October 17-19 2000 in Gothenburg. The course was arranged by the Microscopy and Microanalysis group at the department of Experimental Physics at Chalmers University of Technology. The contents of the course was a mixture of lectures on SEM theory and demonstrations. Some fifty participants from various companies, around twenty representatives for manufacturers and a couple of lecturers from different universities participated in the course. This report contains a summary of the lectures given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182