Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Travel report from I/ITSEC 2000.

Travel report from I/ITSEC 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lind Carl, Lindström Björn, Moberg Henrik, Ranhagen Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01748-201)
Nyckelord Reserapport, modellering, simulering, träning, travel report, modeling, simulation, training, 11
Sammanfattning Konferensen I/ITSEC 2000 hade temat "Partnership of Learning in the Millennium". Tyngdpunkten låg framförallt i hur samarbetet ska kunna utvecklas mellan militär, universitetsvärld och industri för att möta de nya krav som ställs på en mindre och mer effektiv försvarsmakt. Några områden som diskuterades under konferensen var: - Användning av kunskap och erfarenhet från den kommersiella spelindustrin i militär modellering och simulering. - Utnyttjandet av distribuerade nätverk för att på ett effektivare sätt lära ut och träna militär personal. - Syntetiska och virtuella miljöer för att skapa interaktion mellan simuleringar, människor och utrustning. Träning för koalitionskrigföring (Coalition Warfare) var genomgående tema i många föredrag. I framtiden måste COTS (Commercial of the Shelf) teknologi användas i nya lösningar. Tid och pengar för nytänkande måste tillåtas. Nätverk mellan system och program, både nationella och internationella, måste byggas upp.
Abstract Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference 2000 (I/ITSEC) had the theme, "Partnership of Learning in the Millennium" this year, and was focused on the importance of establishing partnerships across the armed forces, academia and industry to meet training challenges facing a downsized military. Some key subjects during the event were: - How to use the experience and knowledge in the commercial game industry in military Modeling and Simulation. - The use of Advanced Distributed Learning (ADL) in learning and training military personnel in a more efficient way. - The use of Synthetic Environments in modeling and simulation. Training for Coalition warfare was stressed in special events and papers at the conference. The way forward is to find new solutions using COTS (Commercial of the Shelf) technology allowing time for new thinking and make networks through national systems and programs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182