Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Models for evaluating peace support operations. A FOA-DGA/CAD Joint Workshop.

Models for evaluating peace support operations. A FOA-DGA/CAD Joint Workshop. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Almén Anders, de Bayser Olivier, Eriksson Pär, Lascar George, Ritchey Tom
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-02
Rapportnummer: (FOA-R--00-01749-170,201)
Nyckelord modeller, fredsoperationer, KASPER, MICMAC, morfologisk analys, models, peace support operations, morphological analysis, 16
Sammanfattning I rapporten redovisas resultaten från en worskhop arrangerad av FOA och DGA/CAD (Frankrike) kring modellverktyg till hjälp för att planera fredsfrämjande insatser. Under workshopen presenterades, testades och utvärderades (preliminärt) tre olika modeller - franska MIC-MAC, svenska CASPER (morfologisk analys) samt svenska Pivotpunktmodellen. Samtliga var konfigurerade för att stötta planeringsskedet av en internationell insats. Det konstaterades att även om ingen av modellerna i sig utgör en lösning på planeringsproblemet kan de tillsammans utgöra en kraftfull verktygslåda. MIC-MAC blir då framförallt ett verktyg för att verifiera relevansen i de variabler som sedan utnyttjas i CASPER- och Pivotpunktsmodellerna, vilka i första hand genererar och hjälper till att värdera scenarier.
Abstract This report is the results of a joint FOA-DGA/CAD workshop about models for planing and evaluating peace support operations. During the workshop three models were presented, tested and evaluated (preliminary): The French MIC-MAC, the Swedish CASPER (morphological analysis) and the Swedish Pivotal Point model. All were configured to support the planning phase of an international operation. The workshop concluded that while none of the models in themself was a complete answer to the planning problem they together could make up a powerful "toolbo)e´. The MIC-MAC would then be a tool used to verify the relevance of the variables used in CASPER and Pivotal Point, which in turn mainly generates and help evaluating scenarios.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182