Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of active Sonar data using the ARTES ray-trace model.

Analysis of active Sonar data using the ARTES ray-trace model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ivansson Sven, Karasalo Ilka
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-28
Rapportnummer: (FOA-R--00-01753-409)
Nyckelord Målstyrka, modellering, target strength, modelling, 64
Sammanfattning Data från en aktiv sonar på grunt vatten jämförs med teoretiska prediktioner från ARTES (Acoustic Ray tracing Target Echo Strength) modellen. Data kommer från tre ljudkällor: en Baretta-sfär som släpats förbi den aktiva sonaren, och två bruskällor i fixerade bäringar. En Baretta-sfär option för ARTES utvecklas, utgående från den teoretiska målstyrkan för ett fluidfyllt stålskal, och används i dataanalysen. Huvuddragen i data och modellberäkningar stämmer överens, och amplitudskillnaderna är inte större än några få dB.
Abstract Data from an active sonar array collected at a sea trial in shallow water are compared with theoretical predictions by the ARTES (Acoustic Ray tracing Target Echo Strength) model. The data originate from three sources, a Baretta sphere towed across the line of sight of the sonar, and two noise sources at fixed bearings. A Baretta sphere target option for ARTES is developed, based on the theoretic target strength of a fluid-filled steel shell, and used for the data analysis. The dominating features of the data are found to agree satisfactorily well - to within a few dB - with the model predictions for all pings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182