Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geographical redistribution of radionuclides in forest and wetland.

Geographical redistribution of radionuclides in forest and wetland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjärnhage Åsa, Hånell Plamboeck Agneta, Nylén Torbjörn, Lidström Kenneth, Ågren Göran, Lindgren Jonas
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01756-861)
Nyckelord Cesium-137, kartläggning, radioekologi
Sammanfattning En kartläggning av cesium-137 har gjorts i två olika områden. Verkmyrån i Gästrikland och Nyänget i Västerbotten. Denna kartläggning har gjorts med hjälp av en portabel natrium-jodid gammaspektrometer kopplad till en GPS, kallas "ryggsäck". Jordprover har också tagits i de två områdena för att jämföra resultaten från dessa med ryggsäcksmätningarna. Resultat från en kartläggning av cesium-137 i området de senaste 10 åren. I Verkmyrån kan man se en ökning i Cs-137 deponeringen i utloppet av ån vilket troligtvis beror på en transport av Cs-137 dit. I Nyänget visar resultaten på en möjlig utjämning av Cs-137 aktiviteten mellan de olika skogstyperna. För att verifiera detta måste dock fler jordprover tas och analyseras.
Abstract This report summarizes the results from a survey concerning the presence of caesium-137 in soil in two different areas, Verkmyrån in Gästrikland and Nyänget in Västerbotten. This has been done with a portable NaI gamma spectrometer connected to a GPS, called "backpack". Soil samples have also been taken in the two areas to compare the results from these with the backpack measurements. The results from a survey of caesium-137 1989 in Nyänget has also been included to see if there has been a redistribution of Cs-137 in the area in the last ten years. At Verkmyrån there is an increase in Cs-137 deposition at the lower part of the catchment which probably depends on a transport of Cs-137 to the outflow. In Nyänget the results show a possible levelling of the Cs-137 activity between the different soil types, but to verify that more soil samples must be taken and analysed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182