Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med aktiv EM för detektering av sjöminor.

Försök med aktiv EM för detektering av sjöminor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Crona Lennart, Fristedt Tim, Mattsson Johan, Sigray Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01757-313)
Nyckelord Aktiva elektromagnetiska metoder, elektroder, sjömina, detektion, active electromagnetic methods, electrodes, sea-mine, detection, 65
Sammanfattning I denna rapport beskrivs försök med en aktiv elektromagnetisk sändare och mottagare. Mottagaren konstruerades så att dess upplinjering mot sändaraxeln blev ortogonal. Försöket delades upp i två delar: minimering av oönskad sändarsignal i mottagaren och detektion av minlikt föremål. Stor vikt lades vid minimering av den direkt uppfångade sändarsignalen. En undertryckning av 82 dB uppnåddes. Efter det att sändare och mottagare var optimerade för detektion drogs en plåtboj parallellt med sändaren. Det vertikala avståndet mellan kulans mittpunkt och sändaren var 2 meter. Kulan gav upphov till en tydlig signal. Slutligen jämfördes experimentella resultat med modellberäkningar. En god överensstämmelse mellan teori och experiment noteras.
Abstract Sea-trials with an active electromagnetic transmitter/receiver are presented in this report. The receiver was constructed to be orthogonal to the transmitter principal axis. The trials were divided into two parts. Firstly, the field, measured by the receiver due to misalignment between the receiver and transmitter, was minimised. An attenuation of 82 dB was possible to achieve. Secondly, the detection of a mine-like object was performed. After the optimisation of orthogonality, detection of a spherical steel object was performed by dragging it parallel to the transmitter main axis. The distance between the sphere and the transmitter was 2 meters. The response from the sphere was clearly seen in the measured signal. Finally, experimental and theoretical results were compared.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182