Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En granskning av forskningen inom Distribuerad, Ständig Planering.

En granskning av forskningen inom Distribuerad, Ständig Planering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Walter Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-05-07
Rapportnummer: (FOA-R--00-01759-517)
Nyckelord Agenter, planering, multiagentsystem, agents, planning, multiagent systems, 77, Data- och Informationsfusion
Sammanfattning Komplexa, verklighetsnära områden kräver en omarbetning av traditionella närmanden till Al planering. Planering och exekvering i en dynamisk miljö kräver en ständig närvaro, i vilken planeringen ochexekveringen är sammanfogade. Vidare krävs att osäkerhet, i de nuvarande och projekterade tillstånden, är beaktade och korrekt hanterade, och omplanering kan ske när läget förändras eller planerade handlingar misslyckas. Dessutom kan komplex planering och exekvering kräva att flera beräkningsagenter och mänskliga planerare samarbetar om en lösning. I denna artikel, beskriver vi en ny paradigm för planering i komplexa, dynamiska miljöer, vilken vi benämner distribuerad ständig planering (distributed continual planning (DCP)). Vi argumenterar för att det är nödvändigt att utveckla DCP system för att framgångsrikt kunna utveckla planeringstillämpningar i dessa miljöer. Vi ger en historisk översikt över forskningen som lett fram till det nuvarande läget inom DCP och beskriver forskning inom distribuerad och ständig planering.
Abstract Complex, real-world domains require rethinking traditional approaches to Al planning. Planning and executing the resulting plans in a dynamic environment imply a continual approach in which planning and execution are interleaved, uncertainty in the current and projected world state is recognized and handled appropriately, and replanning can be performed when the situation changes or planned actions fail. Furthermore, complex planning and execution proplems may require multiple computational agents and human planners to collaborate on a solution. In this article, we describe a new paradigm for planning in complex, dynamic environments, which we term distributed, continual planning (DCP). We argue that developing DCP systems will be necessary for planning applications to be successful in these environments. We give a historical overview of research leading to the current state of the art in DCP and describe research in distributed and continual planning.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182