Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektromagnetisk spaning med mobila plattformar - En studie av sensorbrus.

Elektromagnetisk spaning med mobila plattformar - En studie av sensorbrus. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brage Anders, Lindqvist Peter, Sigray Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01764-409)
Nyckelord kolfiberelektroder, Ag/AgC1-elektroder, brus, egenbrus, electrodes, noise, self-noise
Sammanfattning Elektrodsensorer har sedan en längre tid utnyttjats för fasta spaningssystem och för egensignaturmätningar. l denna tillämpning är elektroderna skyddade för vågor och vågskvalp av ett stort vattendjup. l denna rapport ställer vi frågan om hur användbara elektroder är i mobila tillämpningar. Svaret ligger i att studera förändringen i brusnivån när elektrodpar befinner sig i en miljö med vattenrörelse. Mätningarna visade att brusnivån ökade upp till 100 gånger i frekvensområdet 0,1 - 10 Hk. Vid lägre frekvenser var den relativa ökningen mindre, medan den absoluta förändringen var större. Ingen påvisbar skillnad mellan kolfiber och Ag/AgCl elektroder kunde upptäckas. Slutsatsen är att elektrodsensorerna, trots ett högre brusgolv, kan användas för mobila tillämpningar, så som egensignaturuppmätning och spaning. Speciella skydd bär konstrueras och testas för att minimera vattnets påverkan på elektrodytan.
Abstract Electrodes as sensors in marine environment have been used on a regular basis for surveillance and signature applications. In these, the electrodes are protected from noise by the depth of the water column. In this report we are investigating the usability of electrodes in mobile systems. The noise level associated with moving water has been studied. The results show that the amplitude of noise increases with up to a factor of 100 in the frequency interval 0. 1 to 10 Hz. At lower frequencies the relative increase is lower but in an absolute measure higher. It was not possible to detect any difference in noise levels between the carbon fibre and Ag/AgC1 electrodes. The conclusion is that despite the increase of noise, the electrodes can be used on mobile platforms, i.e. for self ranging and survaillance. Special designed tests should be performed to investigate the effect of protection against water movements on the electrode.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182