Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A background and detection study of EM signals recorded at a sea trial in the Baltic Sea.

A background and detection study of EM signals recorded at a sea trial in the Baltic Sea. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asraf Daniel E., Lennartsson Ron K.
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01766-409)
Nyckelord Tid-frekvens, linjäritetstest, stationaritetstest, gaussianitetstest, energidetektor, elektromagnetiska mätdata, time-frequency, linearity test, stationarity test, gaussianity test, energy detection, electromagnetic real data
Sammanfattning I den här rapporten analyseras elektromagnetiska data från ett fältförsök utfört i Östersjön, hösten 1999. Huvudmålet med det här studien är att karaktärisera den elektromagnetiska bakgrunden samt att göra en utvärdering av förmågan att detektera elektromagnetiska källor. Bakgrundsstudien utförs genom tid-frekvens analys samt statistiska tester av data. Från tid-frekvens analysen ser vi att de två mätplattformarna har skilda egenskaper, vilka orsakas av insamlingssystemet. Med hjälp av den statistiska testen finnes bakgrunden vara stationär och linjär för alla sensorer. Det kan ej bestämmas om bakgrunden är gausisk med hjälp av gaussianitetstestet. Detektionsstudien indikerar att energidetektorn fungerar tillfredsställande, men att uppnådda prestanda är ganska låga. Resultaten skall dock ses som en undre gräns för systemet. Slutligen ges några förslag på modifieringar som skulle kunna förbättra prestandan.
Abstract This report presents the analysis of electromagnetic data recorded at a sea trial in the Baltic Sea, in the fall of 1999. The analysis can be categorized in two sections, a comprehensive background study and a brief signal detection study. The background study is done by means of time-frequency analysis and statistical tests of the data. The time-frequency analysis shows that the two measuring units used in this study have quite different characteristics, due to the data acquisition system. From the statistical tests we find that the background is stationary and linear for all the sensors. It can not be determined if the background is gaussian with the gaussianity test. The detection study indicates proper functionality of the energy detector, but the overall detection performance is quite low. However, the results should be considered as a lower bound for the system. Finally, a few suggestions for modifications that could improve the performance are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182