Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AVsiktliga utsläpp av skadliga ämnen : spridning och samhällskonsekvenser.

AVsiktliga utsläpp av skadliga ämnen : spridning och samhällskonsekvenser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Burman Jan, Björnermark Maria, Fell Astrid, Lundgren Nils-Gustav, Thaning Lennart, Weissglas Gösta
Ort: Umeå
Sidor: 56
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-28
Rapportnummer: (FOA-R--00-01769-862)
Nyckelord AVsiktligt utsläpp, antrax, svaveldioxid, sarin, LES, CFD, partikelmodell, spridning
Sammanfattning I föreliggande studie analyseras skeendet kring tre sinsemellan fundamentalt olika katastrofscenarier. Gemensamt för dem är att såväl de valda platserna det vardagliga skeendet fram tills det att katastroferna är ett faktum samt det efterföljande krisförloppet, finns och kan utspelas i dagens Sverige. Samtliga fall utgår ifrån att förövarna utgörs av enskilda personer eller av en liten, sammanhållen grupp. I två av fallen är den verksamma substansen av det slag som normalt koppas samman med B- och C-krigföring. Därmed krävs högst speciella förberedelser för att ett attentat skall kunna komma till stånd. I det tredje fallet handlar det om ett kemiskt ämne som alla dagar på året finns i stora mängder i tankbilar på de svenska vägarna. Utfallet av händelserna är ett stort antal skadade och döda. Konsekvenserna av terroristattackerna och den händelsekedja som är trolig, beskrivs utifrån dagens beredskapsnivå.
Abstract In the present study actions connected with three fundamentally different scenarios of acts of terror, are analysed. A common feature in the scenarios is that the places and common activities until the moment of the terror attack, as well as the ensuing sequence of crisis, are non-fictious i.e. possible to take place in Sweden. The terror attack is a real possibility in Sweden of today. It is in all scenarios assumed that the terror activist is either working on his/her own or that he/she is a member of a small closely connected terrorist group. In two of the cases the active substance with these substances therefore calls for extraordinary precautions. The third case includes a chemical substance that is transported in large amount on the Swedish roads. The outcome of the attacks is high numbers of injured and dead people. The consequences of, and courses of events after the terrorist activities are described based on the level of preparedness of today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182