Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med PVDF-skikt för hydroakustisk aktiv reflexdämpning.

Försök med PVDF-skikt för hydroakustisk aktiv reflexdämpning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ståhlsten Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01770-313)
Nyckelord Piezoelektrisk, eko, reflex, dämpning, regulator, självsvängning, piezoelectric, echo, reflex, attenuation, regulator, 64
Sammanfattning Styrbara piezoelektriska skikt kan användas för att släcka ut ekon från reflekterande ytor. En regulator för styrning av tvåskiktssystem, med två tunna PVDF skikt har designats och tillverkats. Tankmätningar har genomförts i syfte att undersöka regulatorns funktion och tvåskiktets ekodämpande förmåga. Om det skikt som fungerar som sändare styrs med en amplitudanpassad replika av den signal som skickats mot tvåskiktssystemet, erhålls utsläckning av eko. Motsvarande ekoutsläckning har dock ännu ej kunnat uppmätas för ett komplett system med regulatorn inkopplad.
Abstract Controllable piezoelectric layers can be used for cancelling echoes from reflecting surfaces. A regulator circuit for controlling a two-layer system with thin PVDF layers has been designed and manufactured. Tank measurements have been carried out to verify the regulator design and the echo reducing ability of the double layer. If the layer, which is used as a transmitter is controlled with an amplitude, matched replica of the signal that is sent towards the double layer system, cancelling of the echo is achieved. A corresponding echo cancelling performance has not yet been measured for the complete system with the regulator included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182