Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Defence applications of nanostructured materials.

Defence applications of nanostructured materials. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Savage Steven J
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01772-318)
Nyckelord försvar, material, nanostrukturella, nano, tillämpningar, defence, applications, nanostructured, E3037, 31
Sammanfattning Denna rapport ger en kortfattad överblick inom nanostrukturella material för försvarstillämpningar. De viktigaste egenskaperna hos nanostrukturella material diskuteras, och jämförs med konventionella material. Vetenskapliga detaljer, mekanismer och förklaringar ges inte. Förslag på tillämpningar ges, inkluderande flerfunktionella material, som väsentligt kan förbättra prestanda hos militära system. Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande, t.ex. utelämnas framställningstekniker. Rapporten omfattar även en sammanfattning av aktiviteterna inom nanomaterialprojektet under året.
Abstract This report presents a brief overview of applications for nanostructured materials in military systems. The main features and properties of nanostructured materials are presented, and the ways in which they differ from conventional materials discussed. Scientific details, mechanisms and explanations are omitted. Typical applications are given, and instances of multifunctional materials which can be used to improve the performence of military systems are given. The report does not cover every aspect of nanostructured materials, production techniques are for instance not given. The report contains a brief summary of activities performed during the fiscal year 2000.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182