Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande mekaniska studier av riktade wolfram-rheniumlegeringar.

Inledande mekaniska studier av riktade wolfram-rheniumlegeringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Skoglund Peter, Savage Steven J
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-02
Rapportnummer: (FOA-R--00-01774-310)
Nyckelord wolfram-rheniumlegering, riktade kristaller, dragprovning, tungsten-rhenium alloys, oriented columnar crystals, tensile testing, 23
Sammanfattning En inledande studie av de mekaniska egenskaperna hos riktade wolfram-rheniumleger ingar har utförts. Materialet erhölls fran Russian Academy of Sciences och var gjort med "plasma arc-zone melting" metoden. I denna undersökning har kvasistatisk dragprovning av provmaterial bestående av kom med antingen en [100]- eller en [1101-riktning parallell med dragaxeln undersökts. Det kemiska innehållet varierade från rent wolfram till legeringar med 1,9% respektive 4,8% rhenium. Den kristallografiska undersökningen visade att kornens orientering i flera fall inte helt överensstämde med tillverkarens uppgifter. De mekaniska testerna visar att proven är mycket hårda och spröda och flera av provstavarna gick av vid övergången mellan provgängor och provliv. Brottspänningarna var typiskt c.a 350-450 MPa med en töjning på endast 1-2%. Med anledning av ovanstaende är det i nuläget svårt att dra entydiga slutsatser om materialen. Flera tidigare arbeten tyder på att duktiliteten hos liknande legeringar är mycket känslig för rheniumhalt, termomekanisk bearbetning, temperatur och kristallorientering. Rapporten avslutas med förslag på fortsatta studier för att undersöka detta.
Abstract An initial study concerning the quasi-static mechanical behaviour of oriented columnar grained tungsten rhenium alloys has been made. The material investigated was supplied by the Russian Academy of Sciences and was made by plasma arc zone melting. Quasi-static tensile testing of samples with the grains oriented with a [ 1001 -respectively a [1 101-axis parallel with the tensile load direction was done. The chemical content of the material varied from pure tungsten to alloys with 1.9% and 4.8% rhenium. Crystallographic analysis showed that the crystal orientation of the samples in several cases contained low and high angle boundaries and thus deviated from the information given by the supplier. From the mechanical testing it is clear that the samples are very hard and brittle and several of the samples fractured at the transition between sample gauge and sample ends. The stress at fracture was typically 350-450 MPa at a strain of only 1-2%. From the limited number of samples tested it is therefore not possible to make any conclusive judgement of the material properties. It is known that the ductility of similar polycrystalline alloys can be greatly enhanced by an appropriate thermomechanical treatment. The sensitivity of the ductility to rhenium content, temperature, orientation and mechanical treatment should therefore be investigated. The report concludes with suggestions for further studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182