Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vrid-Hopkinson - en metod för snabba skjuvbelastningar.

Vrid-Hopkinson - en metod för snabba skjuvbelastningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Jan, Nilsson Martin, Pettersson Annika, Skoglund Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01775-310)
Nyckelord Vrid-Hopkinson, skjuvbelastning, dynamiska materialegenskaper, Torsional Hopkinson, shear loads, dynamic material behaviour
Sammanfattning Rapporten beskriver principen för en metod att undersöka materialegenskaper under snabba skjuvbelastningar. Den aktuella metoden benämns vrid-Hopkinson och uppbyggnaden av den variant av vrid-Hopkinsonutrustning som finns vid FOA presenteras detaljerat, både vad beträffar mekanisk utrustning, datainsamlingssystern och databearbetning. Den apparatur som byggts upp medger skjuvningshastigheter upp till ca. 5000 s-. Experimentuppställningen, som är unik för Sverige och möjligen Norden, har i huvudsak använts för att undersöka metalliska material, men försök har även gjorts på kompositmaterial.
Abstract This report describes the principle for a torsional Hopkinson bar, which is a method for testing material behaviour under fast shear loads. The mechanical construction, data measuring system and data processing are described in some detail. The apparatus allows shear strain rates up to 5000s-1. The equipment, which is unique for Sweden and possible also the Nordic countries, has mainly been used for investigating metallic materials but composites have also been tested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182