Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A numerical study of the acoustic field in a fiber-optic hydrophone.

A numerical study of the acoustic field in a fiber-optic hydrophone. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karasalo Ilkka, Otto Kurt
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01780-409)
Nyckelord hydroakustik, fiberoptisk hydrofon, tryckfält, randintegralmetod, underwater acoustics, fiber-optic hydrophone, acoustic field, boundary integral method, E3026, 32
Sammanfattning Rapporten presenterar numeriska prediktioner av det akustiska tryckfältet inuti en polymerkropp till en cirkulär skivformad fiberoptisk hydrofon. Fältet exciteras av en plan infallande våg och polymerskivan modelleras som en homogen fluidkropp med materialparametrar karakteristiska för polyuretan. Fältet beräknas numeriskt med en randintegralmetod i frekvensdomänen, för ett urval av några frekvenser från 1 kHz till 100 kHz. För frekvenser upp till ca 10 kHz befinns polymerskivan vara nära transparent akustiskt. Vid ökande frekvens avviker det inre akustiska fältet i ökande grad från det infallande. I de undersökta fallen är avvikelsen gynnsam, i meningen att känsligheten hos en inbäddad hydrofonarray ökar utan att dess riktningskänslighet försämras.
Abstract Numerical predictions of the acoustic field inside the embedding polymer body of a submerged circular-disc shaped fiber-optic hydrophone are presented. The field is excited by a plane wave insonifying the disc, modelled as a fluid body with material parameters for polyurethane. The field is computed numerically by a frequency-domain, boundary integral equation technique for a set of frequencies in the range 1 kHz to 100 kHz. At frequencies up to approximately 10 kHz, the disc is found to be acoustically transparent. At higher frequencies, the interior field deviates increasingly from the incident one. This deviation is beneficial, in the sense that the sensitivity of an embedded hydrophone array is increased without degradation of the directivity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182