Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Deflagration test on in-line blast wave valve.

Deflagration test on in-line blast wave valve. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsberg Ann-Sofie
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-22
Rapportnummer: (FOA-R--00-01783-311)
Nyckelord Deflagration, stötvågsventil, spärrtråd, krut, deflagration, blast wavevalve, locking wire, powder, 23
Sammanfattning ABV Rock Group KB i Riyadh beställde under hösten år 2000 en test av en stötvågsventil hos FOA. Ventilen har modellbeteckningen JPSS E250 DN400/PN20. Den används i ett gaslednings-system för at hindra att en deflagration av bränsieånga i en bränsletank sprids till en annan tank. Tre ventiler testades med deflagrationsbelastningar och från resultaten kan följande konstateras: o Ventilen klarar att stänga då det statiska övertrycket i bränsletanken uppnår 23 kPa. o Resteffekten från den genomsläppta gasen i en intilliggande bränsletank är obefintlig.
Abstract ABV Rock Group KB in Riyadh ordered in fall of year 2000 a test of a blast valv The valve is of the model JPSS E250 DN400/PN20. It is used in a vapour handling system to protect a fuel vapour deflagration in one of the cavern tanks to spread to another tank. Three valves were tested against a deflagration load and from the results the following can be stated: o The Blast Valve manages to close as the Static Overpressure inside the Cavern Tank reaches 23 kPa. o The Rest Effect from the Let-Through Gas in an adjacent Cavern Tank will be non-existent.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182