Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A circular antenna array with Vivaldi elements.

A circular antenna array with Vivaldi elements. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boman Tomas
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01789-504)
Nyckelord cirkulär gruppantenn, Vivaldielement, circular antenna array, Vivaldi element, E3734, 34
Sammanfattning Elektroniskt styrda cirkulära gruppantenner är av intresse för kommunikationsändamål eftersom de erbjuder möjligheter till snabb styrning av antennloben runt hela horisonten, och rent utav flera samtidiga lober. Med hjälp av detta kan flera enheter ha kontakt med varandra samtidigt som utsänd (eller mottagen) effekt i oönskade riktningar kan begränsas. Om en sådan antenn dessutom är bredbandig kan överföringskapaciteten ökas, och möjligheter till frekvenshopp och bandspridning etc. öppnas. I den här rapporten diskuterar vi möjligheterna att använda ett slags vivaldi-element på ett koniskt jordplan i en cirkulär gruppantenn. Några egenskaper hos en experimentantenn med 16 element presenteras.
Abstract Electronically steered, circular antenna arrays are of interest for communication purposes because they offer the possibility of fast steering of a lobe around the horizon, or even multiple simultaneous lobes. Thereby several units can be in contact with each other while keeping the transmitted (or received) power in unwanted directions to a minimum. If such an antenna can have broadband properties, then the information transfer capacity is increased and possibilities of frequency jumping and spread spectrum etc. arise. In this report we discuss the possibility of using semi vivaldi elements in a circular antenna array on top of a conical ground plane. Some characteristics of a 16 element experiment antenna are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182