Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An OpenMP-version of DYNA3D.

An OpenMP-version of DYNA3D. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helte Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01793-310)
Nyckelord OpenMP, DYNA3D, parallell beräkning, OpenMP, DYNA3D, parallel computation
Sammanfattning En parallell version av det finita element programmet DYNA3D har utvecklats utnyttjande program gränssnittet OpenMP. Den parallella versionen fungerar på datorarkitekturer med delat minne, såsom SGI Origin 2000. Uppsnabbningen skalar bra upp till fyra processorer, varefter den dämpas på grund av effekter av icke-parallella sektioner och ökade minnesåtkomsttider.
Abstract A parallel version of the finite element computer code DYNA3D have been developed using the shared memory parallel application interface OpenMP. The parallel version runs on shared memory architectures such as the SGI Origin 2000. The speedup scales well up to four processors, after which the speedup begin to saturate due to effects from non-parallel section and increased memory access times.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182