Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbandsnära UAV-system. En analys av behov och tekniska möjligheter.

Förbandsnära UAV-system. En analys av behov och tekniska möjligheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Andersson Folke, Steinvall Ove, Wallström Dag
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-04-18
Rapportnummer: (FOA-R--00-01797-517)
Nyckelord UAV-system, scenarier, autonomitet, samordnad styrning, målsökare, måligenkänning, MMI, UAV systems, scenarios, autonomy, co-operative control, seekers, target reckognition, 61
Sammanfattning Framtidens stridsmiljö ställer stora krav på införmationsinhämtning, där UAVer utgör en viktig länk. Som komplement till större sensorsystem inom ett DBA-koncept behövs också mindre, förbandsnära UAV-system för att täcka luckor i lägesbilden och uppfylla behovet av en snabb och detaljerad spaningsinsats. Rapporten beskriver spelkort för tre mindre UAV-koncept och visar på deras taktiska utnyttjande i några olika scenarier. I rapporten diskuteras ocksa vilka möjligheter den tekniska utvecklingen erbjuder och vilken forskningsinsats som krävs för att kunna uppfylla nya krav på framtidens UAV-system.
Abstract Tomorrow´s battleground environment asks tremendous demands on information or knowledge superiority. UAV systems will be an essential part of a global DBA system, especial to cover temporary lapses in an observation chain close to military units which is dependant on highquality information to gain maximum effect or even survival. This report describes three different UAV systems, all to be used in close corporation with battlefield units. The use of these systems is also discussed in a couple of scenarios. The report also shows the tactical advances the technical development offers and points out technology where research is needed to provide future UAV systems with desired functions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182