Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studie av samverkande robotsystem - Insats mot landstigen mekaniserad bataljon.

Studie av samverkande robotsystem - Insats mot landstigen mekaniserad bataljon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Andersson Folke, Wallström Dag
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-04-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01799-314)
Nyckelord Robotsystem, scenarier, autonomitet, samordnad styrning, missiles systems, scenarios, autonomy, co-operative control, 61
Sammanfattning Ett system av robotar där varje robot kan utbyta information med varandra öppnar nya möjligheter. Till exempel kan robotarna samverka för att underlätta vid målidentifiering och målval. Rapporten beskriver ett spelkort för ett robotsystem som utnyttjar en laser- eller radiolänk för informationsutbyte, och visar i ett scenario hur systemets samordningseffekter kan utnyttjas för att uppnå taktiska fördelar. En genomgång av forskningsaspekter kring autonoma styrsystem för samverkande robotar, samt en kort presentation av FOA:s forskning inom området görs också. Ett samverkande robotsystem torde vara ett effektivt vapen mot rörliga mål på det framtida slagfältet, speciellt om robotarna kan kommunicera med ledningssystemet under hela anfallet. Förhållandet pris/prestanda jämfört med alternativa vapensystem behöver dock ytterligare utredas.
Abstract The report gives an example of a collaborating missile system and shows how this can be used to obtain better system performance in tactical situations. The report contains a brief abstract of the current research in the guidance field. A collaborating missiles system show good potential against moving targets, particularly if the missiles can interact with the C3I system during the attack.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182