Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Draghopkinson - en litteraturstudie.

Draghopkinson - en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-09
Rapportnummer: (FOA-R--00-01802-310)
Nyckelord draghopkinson, litteraturstudie, tensile Hopkinson bar, SHTB, literature review
Sammanfattning Denna litteratursökning är gjord i samband med arbete med en draghopkinsonutrustning inom projektet Dynamiska materialegenskaper. Hopkinsonutrustningar erbjuder ett enkelt och elegant sätt att prova material vid höga ~töjningshastigheter. Många varianter på drag-, vrid- eller tryckhopkinsonutrustningar har producerats under åren. I denna rapport har metoder för dragprovning studerats. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av hopkinsonteori och tar sedan upp olika varianter av utrustningar. Viktigt vid dragprovning är pulslängd, stigtid, spänningsamplitud, töjningshastighet och hur konstant töjningshastigheten är under provet. Det är också viktigt att kunna registrera provförloppet med andra medel exempelvis fotografering och det ställer krav på utformning. Slutsatsen är att varianter med mothåll i sändarstångens fria ände och där dragvagen genereras med hjälp av en ihålig projektil eller utrustningar med förspänd sändarstäng, förutsatt att de stora förspänningskrafterna kan bemästras, framstår som de bästa.
Abstract This literature review was written in connection with the work concerning a tensile Hopkinson bar appartus in the project Dynamic Material Properties. Hopkinson bars offer an easy och elegant way of testing materials at high strain rates. A number of different tensile, compressive and torsional Hopkinson bar setups have been researched during the recent years. In this report tensile Hopkinson bars have been studied. The report begins with a short survey of Hopkinson bar theory and then different tensHe Hopkinson bar set ups. Important factors concerning tensile testing is length of tensile pulse, raise time, stress level, strain rate and how constant the strain rate is during the test. It is also important to be able to register the test with other means for exemple high speed cameras and this puts constraints on the design. The conclusion is that Hopkinson bars with a flange at the end of the emitter bar and were the tensile wave is produced the impacting the flange with a hollow projectile or Hopkinson bars that utilise a prestressed emitter bar, provided that the large prestess forces can be handled, seems to be the best.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182