Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor : handledning för användare av värderingsinstrumentet MA/CASPER.

Värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor : handledning för användare av värderingsinstrumentet MA/CASPER. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Håkan, Ritchey Tom, Stenström Maria
Ort: Umeå
Sidor: 48
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01804-990)
Nyckelord Kemikalieolyckor, räddningstjänst, planering, värdering, morfologisk analys
Sammanfattning FOA har utvecklat ett datorbaserat instrument för värdering av räddningstjänstens beredskap för kemikalieolyckor. Värderingsinstrumentet är avsett att användas för att studera den kommunala räddningstjänstens beredskap för kemolyckor. De uppnådda resultaten kan användas som ett diskussionsunderlag där möjliga vägar till förbättring av beredskapen åskådliggjorts. Dokumentet är en användarhandledning för instrumentet, som utvecklats med metoden Morfologisk Analys (MA) och programpaketet CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine).
Abstract FOA has developed a computer-based instrument for evaluation of the Rescue Services´ preparedness for chemical accidents. The instrument is intended for the studying of the preparedness for accidents involving hazardous materials. The obtained results are meant to serve as basis for discussions to improve the mentioned preparedness. This document is a user´s manual for this instrument, which is based on the method Morphological Analysis (MA) and the computer program CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182