Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A MATLAB simulator for wideband radar and radio signals received by digital array antennas.

A MATLAB simulator for wideband radar and radio signals received by digital array antennas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01809-408)
Nyckelord radar, radio, bredband, bandspridning, gruppantenn, signalbehandling, MATLAB, riktningsskattning, lobformning, wideband, spread spectrum, array antenna, array signal processing, DOA estimation, beamforming, E3008, 35
Sammanfattning Framtida militär radar och radio kommer att använda bandspridningstekniker (d.v.s. bredband) och gruppantenner för att undvika upptäckt av signalspaning och för att motstå störning. I en digital gruppantenn digitaliseras signalerna från alla antennelement individuellt och lobformningen utförs digitalt. Detta dokument beskriver implementeringen och användningen av en MATLAB-simulator för bredbandiga radar- och radiosignaler som tas emot av digitala gruppantenner. Simulatorn är del av en verktygslåda (eller toolbox) för signalbehandling för gruppantenner i radar och radio, vilken är under utveckling på FOA. Simulatorn är ett verktyg i forskningen om signalbehandling av bredbandiga signaler som tas emot av digitala gruppantenner. Rapporten riktar sig till de forskare som kommer att använda simulatorn. Möjligt fortsatt arbete är implementering av metoder för bredbandig lobformning och riktningsskattning och studier av smalbandig riktningsskattning på bredbandiga signaler.
Abstract Future military radar and radio will use spread spectrum techniques (i.e. wideband) and array antennas to avoid detection by signal intelligence and to resist jamming. In a digital array antenna the signals from all the antenna elements are individually digitized and the beamforming is done digitally. This report describes the implementation and use of a MATLAB simulator for wideband radar and radio signals received by digital array antennas. The simulator is part of a toolbox for radar and radio array processing, which is under development at FOA. The simulator is a tool in the research on signal processing of wideband signals received by digital array antennas. The report is directed towards the scientists who will use the simulator. Possible future work is the implementation of wideband methods for beamforming and DOA estimation and studies of narrowband DOA estimation on wideband signals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182