Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Befolkningens situation vid angrepp mot Sverige.

Befolkningens situation vid angrepp mot Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hartoft Percy, Svensson Jan-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-20
Rapportnummer: (FOA-R--00-01811-170)
Nyckelord befolkning, angrepp, psykologisk krigföring, informationskrigföring, sanktioner, ekonomisk krigföring, population, attack, psychological warfare, information warfare, sanctions, economic warfare, 14
Sammanfattning Frågan om hur befolkningen kan drabbas av angrepp mot Sverige diskuteras mot bakgrund av ett brett spektrum av angreppsmöjligheter - militärt angrepp, ekonomisk krigföring, psykologisk krigföring, informationskrigföring etc. Ambitionen är att formulera några viktiga frågor, belysa kunskapsläget beträffande dessa samt i någon mån peka på forsknings- och utredningsbehov inom området. Några frågor som framstår som särskilt viktiga kan sammanfattas i följande rubriker: Ökad tonvikt på indirekta verkningar, Hela samhället som slagfält, Förmåga till prioritering och krishantering behöver stärkas.
Abstract How the population can be affected by different means of attack - military attacks, economic warfare, psychological warfare, information warfare etc - is discussed. The purpose is to formulate some important questions, to throw some light upon the existing knowledge about these questions and to make some comments concerning the need for further research. Some aspects of special importance is summarised as follows: Increased emphasis on secondary effects, The whole society as battlefield, Strengthened ability to prioritise and increased crisis management skills.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182