Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital enkät på PalmV.

Digital enkät på PalmV. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Allberg Henrik
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01813-505)
Nyckelord digital, enkät, PalmV, handdator, datainsamling, questionnaire, PDA, handheld computers, E5042, 52
Sammanfattning Insamling av data under övningar tar mycket tid i anspråk. För att minska tidsåtgången och underlätta arbetet kan digitala enkäter på handdatorer användas. Det är av intresse att öka relevans och validitet för undersökningarna samt att analys och presentation av insamlad data underlättas och tidsåtgång för efterarbetet minimeras. Syftet med detta arbete är att implementera och pröva digitala enkäter för handdatorn, PalmV. En jämförelse mellan utvecklingsverktygen "Pendragon forms" samt "Code warrior" och det befintliga programmet "SurveyMate" görs varefter SurveyMate väljs för utvärdering. I SurveyMate består den digitala enkäten av frågor samt ett antal svarsalternativ till varje fråga. Antalet frågor per undersökning är begränsat till 50 stycken och antalet svarsalternativ per fråga är begränsat till 16 stycken. För att pröva programmet SurveyMate skapas en digital enkät på handdatorn PalmV, varefter enkäten besvaras och resultatet exporteras från handdatorn till en stationär dator för bearbetning. Slutligen genomförs ett mobilt kommunikationsförsök med hjälp av GlobalPulse, ett så kallat mjukvarumodem som installeras på handdatorn, och en mobiltelefon.Enkätresultatet skickas från PalmV handdatorn via mobiltelefonen till en stationär dator. Resultaten är lovande men för att kunna rekommendera metoden i framtida utvärderingsförsök krävs ett prov under fältmässiga förhållanden.
Abstract Datacollection, performing surveys on paper, takes a lot of time. To decrease waste of time and facilitate work, digital questionnaires on a PDA, (Personal Digital Assistant), can be used. It is of interest to increase relevance and validity for the survey results and to make analysis and presentation of collected data easier. It is also of interest to minimize time for afterwork. The purpose of this work is to implement and try out digital questionnaires for the PDA, PalmV. The software development tools "Pendragon forms" and "Code Warrior" are compared to the digital questionnaire program "SurveyMate". SurveyMate is then chosen for evaluation. The digital questionnaire in SurveyMate consists of a number of questions followed by a number of alternative answers to each question. The number of questions per digital questionnaire are limited to 50 and the number of answers per question are limited to 16. To test SurveyMate a digital questionnaire is created on the PalmV, PDA, and the questions are answered. The result is then exported to a stationary computer for evaluation. Finally a mobile communication test is performed. Global Pulse, a software modem, and a cell phone are used to send the results of the digital questionnaire from the PalmV, PDA, to a stationary computer. The results are promising but before recommending the method in future evaluations, a test under active-service conditions must be made.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182