Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handheld computers, comparison and usability.

Handheld computers, comparison and usability. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Trued Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01814-505)
Nyckelord handdatorer, OS, handheld computer, E5042, 52
Sammanfattning Handdatorer är både mångsidiga och enkla att använda. De kan göra organisationer mer effektiva. Det finns många fabrikat att välja mellan. I denna rapport nämns fem olika typer. Valet av handdator är inte bara beroende av hårdvarans utformning. Av lika stor betydelse är mjukvaran och operativsystemet. De två dominerande systemen är WindowsCE och Palm OS och det är svårt att säga vilket som är bäst. För vissa tillämpningar krävs tilläggsprogram. För att konstruera enkäter och skicka data krävs program för filhantering och dataöverföring. Datainsamlingen kan förbättras, med hjälp av elektroniska enkäter på handdatorer, både genom att den går snabbare och att det blir mindre fel i data. Dessutom kan data bearbetas fortare och resultatet presenteras snabbare. Slutsats: För FOA:s behov rekommenderas att vi provar båda systemen med mobiltelefon och de olika protokollen Avantgo och Sybase SQL.
Abstract Handheld computers are small versatile and easy to use. They can help making organizations more efficient. There are many products to choose between. In this report five models are described. The selection of handheld computer does not only depend on the hardware. The software and the operating system are important as well. The two dominating systems are Windows CE and Palm OS, and it is not easy to say which one is the best. For some applications you need special software. For constructing and sending data you will need special programs for file gathering and data transmission. Data gathering can be improved with electronic questionnaires on handheld computers; both with respect to number of errors in data and time for collection. Also time for analyzing the data is shortened. Conclusion: For FOA´s demands it is recommended that effort is put into testing both Windows CE and Palm with cellphones and different file protocols Avantgo, Sybase SQL.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182