Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Algoritmval och kapacitetsanalys i digital signalbehandling.

Algoritmval och kapacitetsanalys i digital signalbehandling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömberg Dan
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-28
Rapportnummer: (FOA-R--00-01821-408)
Nyckelord signalbehandling, STAP, högpresterande datorarkitekturer, parallella datorarkitekturer, MIMD, prestandamått, signal processing, high performance computer architectures, parallel computer architectures, performance measures, E3008, 77
Sammanfattning Urvalsrummet för algoritmer och datorarkitekturer som kan hantera data från digitaliserade gruppantenner i radartillämpningar diskuteras. Kraven på datorkapacitet är stor på grund av att mycket stora datavolymer produceras per tidsenhet. Utvecklingsläget för högpresterande datorarkitekturer redovisas. Prestandamått för parallella datorsystem presenteras, liksom exempel på signalbehandlingsalgoritmer och kommersiella datorarkitekturer. Behov av beräkningstung signalbehandling identifieras. Rapporten bygger på litteraturstudier. Behov av forskning inom området kartläggs.
Abstract The range of selectable algorithms and computer architectures that can process data from digitized array antennas in radar applications is discussed. The requirements on computer capacity are large due to very large volumes of data produced per time unit. The development status for high performance computer architectures is described. Performance measures for parallel computer systems are presented, as are examples of signal processing algorithms and commercial computer architectures. The requirements to do high performance signal processing methods are identified and tracked. The report is based on studies of literature. The needs for research are identified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182