Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DSSS-LINK. Projektbeskrivning. Vågutbredningsmätningar Öland-Gotland.

DSSS-LINK. Projektbeskrivning. Vågutbredningsmätningar Öland-Gotland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-21
Rapportnummer: (FOA-R--94-00001-3.5)
Nyckelord radio wave propagation, troposhpere, radio link, direct sequence spread spectrum, radiovågsutbredning, troposfär, radiolänk, direktsekvens, bandspridningsteknik, 533517, 720
Sammanfattning Rapporten är en delrapport inom projektet DSSS LINK. Sedan en tid tillbaka finns civila radiolänkar som utnyttjar direktsekvens bandspridningsteknik. En sådan länk, LYNX radio från Western Multiplex Corporation, har anskaffats på prov. Projektets mål är att med hjälp av mätningar verifiera att denna typ av länk kan användas i försvarets telenät. Vågutbredningsmätningar mellan Öland och Gotland kommer att genomföras under ett år med mätstart hösten 94. Rapporten beskriver projektets uppläggning och ger även en beskrivning av vågutbredningsförhållandena utmed aktuell mätsträcka.
Abstract This is a report within the DSSS LINK project. The aim of the project is to evaluate the possibility to use commercial available 2Mbit (E1) direct sequence spread spectrum links for military link hops. The LYNX radio from Western Multiplex Corporation is of special interest. Wave propagation measurements between Öland and Gotland will be performed with this link over a one year period with start Autumn 1994. The report describes the project in detail together with a brief description of the wave propagation conditions for the link path.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182