Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DETVAG-90. Användning av GTD i vågutbredningsmodellen DETVAG.

DETVAG-90. Användning av GTD i vågutbredningsmodellen DETVAG. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Peter
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-02-03
Rapportnummer: (FOA-R--94-00003-3.5)
Nyckelord GTD, ray tracing, terrain profile, propagation factor, strålgångar, terrängprofil, utbredningsfaktor, radiokommunikationsmiljö, 547512, 720
Sammanfattning Rapporten är en delrapport inom projektet Detvag-90, ett projekt för utveckling av markvågsmodellen Detvag. Modellen predikterar transmissionsförlusten för radiovågor vid utbredning i kuperad terräng, och innehåller ett antal delmodeller. Två av dessa är kniveggsdiffraktion och jämn sfärisk jord, vilka slås samman med hjälp av en kvadratrotsmodell. Detta förfarande kan ibland ge ett otillförlitligt resultat, vilket kan förklaras genom att betrakta vågutbredningsproblemet som en summa av strålgångar. Rotmodellen summerar ej olika strålgångar (direktstråle, reflekterade och diffrakterade strålar) på ett fasriktigt sätt. En modell som gör detta är GTD. Denna visar sig också ge mycket bra resultat även i sådana fall där kvadratrotsmodellen inte fungerar.
Abstract This is a report within the Detvag-90 project. The aim of the project is to improve the ground-wave propagation model Detvag. The model predicts the transmission loss for radio-wave propagation over irregular terrain, and consists of several sub models. Two of these are knife-edge diffraction and smooth spherical earth, which are joined together by a square-root model. This square-root model sometime gives poor results, which can be explained by considering the wave-propagation problem as a sum of rays. The square-root model does not sum up different rays (direct ray, reflected and diffracted rays) in a correct way with respect to the phase. A model that do so is GTD. Consequently, this model gives also good results even in those cases where the square-root model fails.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182